instagram اینستاگرام
0912 100 69 64

درباره ما

درباره ما

گروه هات زغال که از زیر مجموعه های مهر صنعت می باشد متشکل از چندین مجموعه پخش زغال ،کارخانه تولید زغال ، کارخانه تولید دستگاه

های ساخت زغال و چند تیم متخصص راه اندازی کارخانه و همچنین دو شعبه در کرج و اردبیل است . این گروه همچنان در حال گسترش است و در

تلاشیم به زودی شعبه فروش در کشور ترکیه را نیز راه اندازی نماییم .